Autoritatea Navală Română: TelVerde pentru sesizarea problemelor de siguranța navigației

Autoritatea Navală Română a anunțat obiectivele prioritare de activitate, iar printre acestea se regăsește introducerea numărului unic de raportare (telverde), unde se pot adresa sesizări pe probleme legate de siguranța navigației, precum și orice alte aspecte privind activitatea ANR.

„Se va afișa în toate locurile în care o să primim acceptul administrației, se va înregistra convorbirea pe serverele furnizorului, iar noi o să avem acces, iar în felul acesta nu o să avem dubii legate de ștergere de mesaje. Eu voi fi notificat direct printr-un SMS. De asemenea, va fi biroul de secretariat și relații publice notificat. Vor fi două căi: 1. Pentru siguranța navigației, serviciu 24/24, iar 2. cele care nu vor fi urgente se vor redirecționa către biroul de secretariat”, a spus, joi, directorul general al ANR, Liviu Cazan. Potrivit directorului general al ANR, Directorul ANR, acest număr de telefon va fi transmis tuturor operatorilor din porturi, dar și navelor în așa fel încât oricine să poată să anunțe tot ceea ce ține de securitatea navelor. Numărul va fi comunicat după semnarea contractului, dar nu mai târziu de sfârșitul lunii ianuarie a.c.

Introducerea serviciului este prevăzută pentru această lună, iar celelalte servicii vor fi disponibile după cum urmează: Updatarea informațiilor referitoare la porturile maritime românești în Guide to Port Entry și Admiralty Charts și verificarea conformității activităților de brevetare și certificare a personalului navigant român cu prevederile Convenției STCW cu amendamentele de la Manilla (iulie a.c.), Implementarea National Single Window – NSW (Interfața unică de raportare, realizată de ANR în cadrul Proiectului AnNa) – iunie a.c.; Realizarea angajamentului anual PSC – 301 nave prioritatea I și II,  elaborarea de norme tehnice pentru FSC, simplificarea și procedurarea activităților de inspecție și certificare nave; modificarea metodologiei de brevetare și certificare a personalului navigant român, prin introducerea subiectelor de sinteză și revizuirea chestionarelor de examinare; realizarea unui sistem informatic integrat de management al traficului naval, care să reunească toate porturile maritime românești (Coastal VTS); întreprinderea demersurilor necesare pentru încheierea acordului bilateral cu Administraţia Maritimă din Bulgaria privind activităţile SAR, conform Convenției SAR Hamburg 1979 şi a Acordului SAR de la Ankara privind cooperarea ţărilor riverane Mării Negre în domeniul căutării şi salvării vieții omenești pe mare; achiziționarea unui mijloc de transport pentru coordonarea la fața locului a acțiunilor SAR și introducerea probei practice pentru obținerea certificatelor de conducător ambarcațiune de agrement (decembrie a.c.). Totodată, în octombrie a.c. va avea loc conferința regională SAR la Marea Neagră, iar în luna februarie intră în vigoare obligativitatea introducerii AIS în domeniul transportului pe apele navigabile interioare – Dunăre, Canalul Dunăre – Marea Neagră și Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari și va avea loc vizita medicală pentru personalul navigant român, în conformitate cu prevederile Convenției STCW.

În aceea ce privește atribuția principală a ANR, asigurarea siguranței navigației, au fost stabilite o serie de obiective, după cum urmează: menținerea procedurilor operaționale în concordanță cu modificările legislative naționale, cu noile prevederi ale convențiilor la care România este parte, a memorandumurilor, directivelor și rezoluțiilor care impun reguli stricte privind siguranța și securitatea navală; reducerea până la eliminarea completă a navelor sub standard care intră în porturile românești; reducerea procentului până la 5% a inspecțiilor neefectuate la navele de Prioritate I, nave cu profil de risc înalt și până la 10% nave cu profil de risc normal, pe linie de PSC; implementarea la nivel național a interfeței electronice National Single Window (NSW) și elaborarea normelor privind utilizarea acestei interfețe; actualizarea și modernizarea softului RORIS; monitorizarea activităților de verificare/auditare la companiile și navele care arborează pavilion român și efectuarea de audituri conform Codului ISM și ISPS; aplicarea HG nr.1295/2009 privind garanțiile financiare în caz de abandon a navigatorilor.

ANNA și RIS COMEX, obiective europene fundamentale

O altă componentă importantă de activitate a ANR o constituie asigurarea conformității cu prevederile și  cerințele directivelor europene în domeniul său de activitate, prin implementarea a două proiecte cu finanțare europeană: proiectul ANNA, la care au participat următoarele state: Belgia, Bulgaria, Cipru, Italia, Franţa, Grecia, Letonia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia şi Norvegia și al cărei obiectiv este obținerea unui consens între ţările participante şi de a dezvolta măsuri de cooperare care urmează să fie puse în aplicare, pentru simplificarea şi armonizarea procedurilor de raportare, care să conducă la reducerea sarcinilor administrative și proiectul RIS COMEX, care se înscrie în cadrul mai larg al acţiunilor de implementare a Directivei 2005/44/EC (Directiva RIS) și care are ca obiective principale utilizarea transfrontalieră a serviciilor RIS și schimbul operativ de date RIS de-a lungul coridorului Rin-Main-Dunăre. Participând la acest proiect, România va activa în cadrul unui consorţiu european, alături de Austria (iniţiator şi coordonator), Olanda (iniţiator şi coordonator), Belgia, Bulgaria, Germania, Franța, Ungaria, Croația, Serbia și Slovacia. Având cel mai lung sector al Dunării, România se aşteaptă a fi un actor important în acest proiect, în absenţa căruia nu se poate realiza ideea de „coridor”.

Comentează articolul!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*